Ariane

  • Ariane
    Ariane

Zgrzewarka kątowa zintegrowana z tunelem obkurczającym dostępnym z pojedynczym lub podwójnym pasem transmisyjnym.